Hiển thị tất cả 21 kết quả

280.000

Vitme - Đai ốc

Vime bi RSSY RBBY RSLY RBLY

Liên hệ
Liên hệ

Vitme - Đai ốc

Khớp nối mềm

Liên hệ

Vitme - Đai ốc

Khớp nối trục cứng

110.000250.000

Vitme - Đai ốc

Đai ốc bi TBI

Liên hệ

Vitme - Đai ốc

Áo đai ốc bi

135.000400.000

Vitme - Đai ốc

Đai ốc vitme bi SFU

650.000

Vitme - Đai ốc

Vitme bi SFU ren trái

Liên hệ

Vitme - Đai ốc

Vitme bi DFU – Nút đôi

Liên hệ
Liên hệ
1.250.0001.350.000

Vitme - Đai ốc

Vitme bi TBI SFU bước 10

820.000
650.000

Vitme - Đai ốc

Vitme bi TBI SFU bước 5

690.000
1.200.0002.950.000

Vitme - Đai ốc

Bàn trượt vitme bi

Liên hệ

Phụ kiện lắp ráp máy CNC

Gối đỡ vitme FK-FF

Liên hệ

Phụ kiện lắp ráp máy CNC

Gối đỡ vitme BK-BF

400.0001.350.000
-14%

Phụ kiện lắp ráp máy CNC

Chắn bụi vitme bi

250.000 290.000
-40%

Phụ kiện lắp ráp máy CNC

Chắn bụi ray trượt vuông

150.000 250.000